مادرم با قامتی خم میرسد ...


از نگاهش بوی ماتم میرسد ...


ای حرامی خاطرت باشد،زدی ...


عاقبت آدم به آدم میرسد ...

***اللهم عجل لولیک الفرج***


***عیدتان فاطمی***